Bakterie w wodzie to duże niebezpieczeństwo dla zdrowia