Żelazo w wodzie może mieć negatywny wpływ na zdrowie i gospodarstwo domowe