Zakłady produkcyjne mają do dyspozycji wodę surową, której jakość zależy bardzo często od indywidualnych warunków lokalnych. Niektóre inwestycje posiadają własne ujęcia głębinowe, podczas gdy inne mogą pobierać wodę jedynie z miejskiego wodociągu lub rzeki. Uzdatnianie wody przemysłowej uzyskiwanej w ten sposób jest konieczne, ponieważ brak odpowiedniej korekty jej składu może doprowadzić do niezwykle poważnych uszkodzeń instalacji. Kompleksowe usługi w tym zakresie świadczy firma Transhelsa.

Usuwanie minerałów, kamienia i korozji

W wodzie obecne mogą być minerały, takiej jak magnez czy wapń. Osadzają się one na ściankach instalacji, doprowadzając do powstawania kamienia kotłowego. Ogranicza on wymianę cieplną i zmniejsza drożność rur, co doprowadza do wielu strat ekonomicznych. Dotyczy to zarówno chłodniczych, jak i grzewczych systemów. Niebezpieczny jest także rozpuszczony w wodzie tlen, który doprowadza do wystąpienia korozji niszczącej metalowe elementy układu. Usuwanie resztek ścieków z zakładu przemysłowego jest trudnym i kosztownym zajęciem. W większości przypadków rafinerie oraz zakłady chemiczne i petrochemiczne nie dysponują obiektami do oczyszczania, dzięki którym stężenia zanieczyszczeń mogłyby być zgodne z miejscowymi lub krajowymi przepisami dotyczącymi odprowadzania ścieków do oczyszczalni lub do rzek, jezior czy oceanów. Do usuwania drobnoustrojów wykorzystane mogą zostać biocydy (więcej informacji tutaj) i pestycydy.

Uzdatnianie wody przemysłowej

Postępy w technologii uzdatniania wody wpłynęły na wszystkie obszary uzdatniania wody przemysłowej. Chociaż filtracja mechaniczna, taka jak odwrócona osmoza, jest szeroko stosowana do filtrowania zanieczyszczeń, inne technologie (w tym wykorzystanie generatorów ozonu, odparowywanie ścieków, elektrodyzacja i bioremediacja) są również w stanie sprostać wyzwaniom przemysłowego uzdatniania wody. Obróbka ozonu jest procesem, w którym gaz ozonowy jest wtryskiwany do strumieni odpadów w celu zmniejszenia lub wyeliminowania konieczności stosowania chemikaliów do uzdatniania wody lub środków odkażających, które mogą być niebezpieczne, w tym chloru.

Kondycjonowanie wody procesowej

Woda procesowa to woda wykorzystywana w różnych procesach produkcyjnych, takich jak np. powlekanie, płukanie czy opryskiwanie. Woda komunalna i gruntowa często zawierają rozpuszczone minerały, które sprawiają, że nie nadaje się ona do tych procesów, ponieważ wpływa to na jakość produktu oraz zwiększa koszty produkcji. Odpowiedni system uzdatniania wody może rozwiązać te problemy i stworzyć odpowiednie warunki wody dla określonych procesów przemysłowych. Technologia dezynfekcji promieniami ultrafioletowymi (UV) była powszechną technologią uzdatniania wody w ciągu ostatnich dwóch dekad, ze względu na jej zdolność do zapewniania zdezynfekowanej wody bez użycia szkodliwych chemikaliów. Część UV-C reprezentuje długości fal od 200 nm do 280 nm, które stosuje się do dezynfekcji. Fotony UV-C penetrują komórki i uszkadzają kwas nukleinowy, czyniąc je niezdolnymi do reprodukcji lub nieaktywnymi mikrobiologicznie.

Chcesz wiedzieć jak dokładnie wygląda chemiczne czyszczenie kotłów? Odwiedź witrynę firmy Transhelsa.