Zmiękczacze wody to stacje uzdatniania służące do usuwania wysokiego stopnia twardości wody. Na rynku występuje bardzo dużą ilość modeli. Możliwy jest zakup zmiękczacza kompaktowego (głównie przeznaczone do gospodarstw domowych) lub zmiękczacza dwuelementowego. Poszczególne modele różnią się między sobą wydajnościami, wielkościami. Istnieją duże modele dedykowane przemysłowi, jak też do gospodarstw domowych charakteryzujące się niewielkim rozmiarem. W tej chwili można znaleźć zmiękczacze, których pracą można sterować za pomocą aplikacji.

Każdy zmiękczacz składa się z:

Złoże filtracyjne

W zbiorniku na złoże filtracyjne umieszczana jest żywica jonowymienna. To właśnie dzięki niej zachodzi proces wymiany jonów wapnia i magnezu na jony sodu.

Głowica sterująca

To najważniejszy element każdego zmiękczacza wody. Jest odpowiedzialna za odpowiednie kierowanie procesami filtracji i regeneracji. Głowice sterujące dobrych producentów zapewnią filtrację wysokiej wydajności i bezawaryjną prace przez długie lata. Przy wyborze należy zwrócić uwagę na kraj pochodzenia i producenta.

Zbiornik na sól regeneracyjną

W zbiorniku solanki umieszczana jest sól regeneracyjna. Potencjał jonowymienny musi być regularnie poddawany odnowie przez dodanie naturalnego roztworu soli. Eksperci zalecają dosypywanie soli częściej, lecz w mniejszych ilościach – to zapobiega powstawaniu mostów solnych.

Zmiękczacze wody – pytania i odpowiedzi

Co to jest twarda woda?

Twarda woda to woda o bardzo dużej zawartości jonów wapnia i magnezu. Istnieją dwa rodzaje twardości: węglanowa (przemijająca) i niewęglanowa (nieprzemijająca). Razem tworzą one twardość ogólną. Jej wartość można wyrazić za pomocą kilku skal: stopnie francuskie, niemieckie, angielskie oraz miligramy CaCO3 na litr wody. Wysoka twardość wody może powodować wiele szkód w gospodarstwach domowych. Szczególnie dokuczliwy jest osad powodowany wytrącaniem się jonów wapnia i magnezu zwany także kamieniem kotłowym. Często osadza się w rurach zmniejszając ich światło, a także w urządzeniach AGD skracając ich żywotność. Kąpiele w twardej wodzie mogą prowadzić do wysuszania się skóry oraz pogorszenia kondycji włosów. Osad pojawia się też na armaturze, jest trudny do usunięcia, wymagający większego zużycia detergentów.

Co daje miękka woda?

Miękka woda zapewnia wiele korzyści. Wśród nich można wymienić oszczędności, nie tylko pieniędzy wydawanych na detergenty i kosmetyki, ale także oszczędność energii grzewczej. Na armaturze nie będzie osadzał się kamień – tym samym w grę wchodzi oszczędność czasu poświęcanego na sprzątanie. Kąpiele w miękkiej wodzie zapewnią poprawę kondycji skóry i włosów. Dania i napoje przygotowane na bazie miękkiej wód zachowają swoje walory zapachowe, smakowe, a także wizualne. Sprzęt AGD mający styczność z wodą nie będzie ulegał tak częstym awariom. Na mytych powierzchniach nie będą pozostawały smugi. Ubrania po praniu zachowają swoje barwy i miękkość. Miękka woda to wiele udogodnień w życiu codziennym.

Gdzie powinien być zainstalowany zmiękczacz wody?

Zmiękczacz wody powinien zostać przyłączony do instalacji wodnej. Materiał, z którego zostały wykonane rury nie ma żadnego znaczenia. Stację uzdatniania najlepiej zamontować niedaleko wodomierza lub przed rozgałęzieniem instalacji doprowadzającym wodę do poszczególnych urządzeń lub pomieszczeń. Zmiękczacze wody wymagają dostępu do prądu, ponieważ są nim zasilane. Konieczne będzie także poprowadzenie odpływu do kanalizacji. Użytkownicy najczęściej decydują się na montaż w: kotłowniach, piwnicach, łazienkach, garażach, pomieszczeniach

Jak przebiega filtracja wody?

Twarda woda wpływa do zmiękczacza wody. Następnie przepływa przez złoże filtracyjne. W tym czasie zachodzi reakcja wody z żywicą jonowymiennąJony wapnia i magnezu osadzają się na złożu i zostają zastąpione jonami sodu. Następnie woda prowadzona jest do głowicy sterującej i przekazywana do instalacji. Po przepłynięciu przez złoże staje się miękka i gotowa do użycia.

Jak wygląda proces regeneracji?

Aby filtracja mogła przebiegać prawidłowo, niezbędna jest regeneracja urządzenia. Zazwyczaj odbywa się ona co kilka dni. Wszystko zależy jednak od stopnia twardości wody oraz ilości zużywanej wody. Złoże filtracyjne jest przepłukiwane wodą oraz solą regeneracyjną. Osadzone na złożu jony wapnia i magnezu są w tym czasie odprowadzane do kanalizacji. W ich miejscu na złożu pojawiają się jony sodu, dzięki którym odbywa się proces filtracji.

Jakie są normy twardości wody?

Za wodę bardzo miękką uznaje się wodę o stopniu twardości nieprzekraczającym 100 mg CaCO3/L. Woda o średniej twardości to woda o parametrach od 200 do 350 mg CaCO3/L. Woda o bardzo wysokim stopniu twardości występuje, kiedy wartość przekracza 550 mg CaCO3/L. W Polsce występuje głównie woda twarda i o średniej twardości.