Odżelaziacze wody to profesjonalne urządzenia filtracyjne zwalczające problem wysokiego stężenia żelaza w wodzie użytkowej. To problem, z którym najczęściej zmagają się osoby korzystające ze studni głębinowych. Stacje filtracyjne dostępne są w wielu wymiarach i wydajnościach. Proces odżelaziania oparty jest o wstępne napowietrzanie wody. W tym procesie żelazo z formy rozpuszczalnej przekształca się w formę nierozpuszczalną. Następnie woda przepływa przez złoże filtracyjne, na którym zatrzymywane są wytrącane zanieczyszczenia. Dzięki odpowiednio przeprowadzonemu procesowi odżelaziania można cieszyć się wodą najlepszej jakości.

Żelazo w wodzie? Skąd się właściwie bierze? 

Najpopularniejszymi podrzędnymi domieszkami występującymi w wodach podziemnych i stanowiącymi zanieczyszczenia są sole żelaza występujące głównie na drugim stopniu utleniania.  Żelazo, które znajduje się w wodzie pochodzi głównie ze skał magmowych. Magnetyt, bioryt, piryt to podstawowe minerały, w których można znaleźć żelazo. Do innych źródeł żelaza należą skały osadowe. Należą do nich: syderyt, hematyt, limonit, goethyt. Przedostawanie się żelaza do wody zachodzi w procesach: hydratacji, hydrolizy, oddziaływania dwutlenku węgla, sorpcji, oddziaływania mikroorganizmów oraz jeszcze kilku innych procesów.

Żelazo w wodzie może sprawić wiele problemów:

Zmniejszenie światła rur

Żelazo łatwo wytrąca się z wody. Ten proces prowadzi do powstawania twardego lub mazistego osadu. Ten może odkładać się w rurach wodociągowych znacznie zmniejszając ich światło, prowadząc do niedrożności i awarii. Mogą występować duże straty energii pomp tłoczących wodę.

Osad na armaturze

Żelazo jest odpowiedzialne za powstawanie osadu, który nie tylko odkłada się w rurach, ale także na armaturze. Rdzawe zacieki bywają bardzo trudne do usunięcia i wymagają dużych nakładów czasu, ale przede wszystkim większego zużycia detergentów. Nieestetyczny wygląd kuchni i łazienek sprawia, że większość osób wstydzi się przed swoimi gośćmi.

Pranie nadal brudne…

Ten sam osad jest odpowiedzialny za powstawanie plam o rdzawej barwie. Jeżeli woda użytkowa zawiera duże ilości żelaza może zdarzyć się, że prane w pralce tekstylia mogą być ubrudzone żelazowym osadem. Często są to zabrudzenia, których nie można usunąć. Ubrania są zniszczone i często nie do odratowania.

Inny smak potraw i awarie AGD

Obecność żelaza w wodzie ma wpływ na właściwości organoleptyczne wody. Zmienia się jej: smak, zapach i barwa. Dania i napoje przygotowane na bazie zanieczyszczonej wody tracą swoje pierwotne właściwości i zwyczajnie są gorsze w smaku, tracą barwę, często mają metaliczny posmak. Ponadto osad żelazowy może powodować awarie urządzeń AGD  mających styczność z wodą.

Problemy ze zdrowiem

Osad pochodzący od wytrącania się żelaza jest idealnym środowiskiem dla rozwoju bakterii żelazowych. Mogą one przedostawać się do wody, a następnie do ludzkiego organizmu. Są odpowiedzialne za powstawanie wielu chorób ciężkich do przebycia.

Żelazo w wodzie ze studni

W polskich studniach stężenie żelaza może występować na bardzo różnym poziomie. Czasem zdarza się, że jest niższe od wymaganych norm (0,2 mg Fe/l). Często jednak jest wielokrotnie przekroczone. Około 75% gospodarstw korzysta z wód o zawartości żelaza nieprzekraczającej 3,0 mg Fe/l.