Odżelazianie wody jest procesem, który nie wydaje się nam skomplikowany, ponieważ wykonuje go odżelaziacz wody. Tak naprawdę jednak czynność ta składa się z kilku różnorodnych faz, które w końcowym etapie pozwalają na to, by żelazo w wodzie już nie występowało.

Do podstawowych procesów oczyszczania wody z żelaza należy napowietrzanie, wykonywane przez aeratory. Zanieczyszczona woda wewnątrz urządzenia jest mieszana z powietrzem, które należy uzupełniać za pomocą kompresora, co może się okazać nieco uciążliwe i przez to tę metodę wykorzystuje się rzadko.

Do sposobów oczyszczania wody z żelaza należy także alkalizacja, czyli neutralizacja kwasu siarkowego, który wytwarzany jest w trakcie hydrolizy. Większe cząsteczki z wody wytrącane są w wyniku sedymentacji, czyli inaczej opadania. Zatrzymują się one na filtrze w postaci osadu, który należy regularnie usuwać lub wypłukiwać.

W odżelaziaczach tak naprawdę głównym procesem jest filtracja otwarta lub zamknięta, stosowana w zależności od konkretnego typu odżelaziacza. Kiedy woda może być zagrożona zakażeniem bakteriami czy wirusami, zalecana jest ponadto dezynfekcja, mająca ostatecznie oczyścić wodę. Metoda taka wykorzystywana jest przez zakłady wodociągowe i polega na chlorowaniu, rzadziej na ozonowaniu wody. W odżelaziaczach i filtrach domowych takich metod jednak nie stosuje się, ponieważ nie są one obojętne dla zdrowia. Zazwyczaj stosuje się kilka z wyżej wymienionych metod jedna po drugiej, w wyniku czego uzyskuje się usuniecie żelaza z wody. Wiadomo jednak, że każdy odżelaziacz działa inaczej i jeśli jest to urządzenie gorszej jakości, może wykorzystywać dwa lub nawet jeden z tych procesów.

Więcej o odżelaziaczach wody do gospodarstw domowych na: https://www.ultrafiltracja.pl/pl/c/Odzelaziacze/74