Filtrowanie wody pitnej płynącej z kranów staje się coraz popularniejsze. Przede wszystkim przez to, iż woda z kranu może zawierać ilości zanieczyszczeń, które mogą mieć widoczny wpływ na zdrowie. Dlatego przemysł filtracyjny prężnie się rozwija i opracowywane są nowe technologie oczyszczania wody. Ostatnim trendem jest jonizowanie wody. Czy ulepszanie wody za pomocą jonizatory wody jest faktycznie zdrowe i czy daje jakieś szczególne, wymierne efekty?

Czym jest jonizacja wody?

Jonizowanie to zabieg polegający na przeprowadzeniu reakcji elektrolizy oraz utrzymanie takiego stanu. Elektroliza polega na przepływie prądu przez wodę, na skutek którego dochodzi do dysocjacji, czyli rozdzielenia kationów i anionów. Niestety, stan ten wraca do normalności po odjęciu prądu, dlatego wytworzono taki wynalazek jak jonizator wody, który pozwala utrzymać ten stan. W ten sposób tworzy się woda kwasowa i alkaliczna. Woda alkaliczna jest wodą o roztworze zasadowym. Spożywanie jej jest przez wielu uważane za coś, co może mieć duży wpływ na zdrowie, a nawet efekty lecznicze. Pewnym jest, że woda oczyszczona z zanieczyszczeń takich jak chlor czy fluor jest dużo zdrowsza, jednak nadal nie zbadano leczniczego charakteru wody.

Jonizowanie wody jest dobrym sposobem na polepszenie jej smaku, koloru oraz zmniejszenie twardości.