Fizykochemiczna analiza wody wymaga, aby woda była odpowiednio przygotowana do badania. Wówczas można się spodziewać najbardziej precyzyjnych rezultatów, a margines błędu jest wtedy stosunkowo niewielki.

W jaki sposób należy przygotować wodę do badania?

Woda powinna zostać nalana do specjalnego pojemnika lub butelki po wodzie mineralnej. Nie może to być butelka po napoju czy soku, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyniki zostaną przekłamane. Przed finalnym napełnieniem butelki należy ją dokładnie przepłukać dwa razy.Wodę nalewamy aż pod korek. Następnie butelkę należy ścisnąć i zakręcić w taki sposób, aby powietrze nie dostało się do środka. W przeciwnym razie woda może ulec napowietrzeniu i może zacząć wytrącać się z niej żelazo. Może to wpłynąć na finalne wyniki analizy.

Gdzie oddać do analizy wody?

Butelkę z wodą należy zanieść do sanepidu lub prywatnej firmy, która świadczy usługi mające na celu zweryfikowanie poziomu poszczególnych parametrów. Niektóre firmy przyjmują nawet próbki wysyłkowo. W takim wypadku należy zapakować butelkę do jakiegoś pudełka, a następnie wysłać pocztą lub z pomocą kuriera. Do wody należy dołączyć informacje, czy woda jest z wodociągu czy ze studni głębinowej. Bakterie w wodzie zawarte zostaną dokładnie zbadane, a uzyskany wynik pozwoli na dobór filtrów do wody.