Rolnicy niestety bardzo często decydują się na używanie dużej ilości środków nawożących zawierających azotany. Spowodowane jest to ich wysoką skutecznością. Niewielu z nich zwraca jednak uwagę na fakt, że nieumiejętne i niewłaściwe stosowanie tego typu nawozów oraz nieodpowiednie filtrowanie ścieków doprowadzić może do poważnego zanieczyszczenia czerpanej przez okolicznych mieszkańców wody pitnej w studniach głębinowych.

Azotany, a kwestia zdrowia

Usuwanie azotanów z wody jest niezwykle istotne dla zachowania dobrego stanu zdrowia, bowiem substancje te mają bardzo zły wpływ na stan organizmu. Szczególnie niebezpieczne są dla noworodków, niemowląt i małych dzieci ze względu na ryzyko wystąpienia sinicy spowodowanej zaburzeniami transportu tlenu we krwi. W grupie szczególnie zagrożonej są również kobiety w ciąży, osoby starsze i mamy karmiące piersią.

Poważne powikłania zdrowotne

Azotany w wodzie poza ogólnym pogorszeniem samopoczucia powodować mogą utlenianie się hemoglobiny i witaminy A, co prowadzić może do poważnych zaburzeń zdrowotnych. Dodatkowo, rakotwórcze właściwości azotanów prowadzą do powstawania i szybkiego rozwijania się nowotworów żołądka i pęcherza.

Czerpiąc wodę ze studni głębinowych na terenach rolniczych warto zaopatrzyć się w urządzenie do filtrowania wody polskiej marki Ecoperla Nitratower.